Sytem LAB-BIT Szpital jest uniwersalnym rozwiązaniem stworzonym do obsługi jednostek lecznictwa zamkniętego i otwartego. Zastosowane rozwiązania powodują, że program charakteryzuje się dużą skalowalnością i pozwala wspomóc wiele procesów funkcjonujących w jednostkach medycznych. Skupienie się na procesach pozwala na szybkie dostosowanie programu do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Klienta. Swoim działaniem obejmuje wszystkie miejsca powstawania i gromadzenia informacji – danych medycznych generowanych w trakcie leczenia pacjenta. Skupiają się one w „kartotece pacjenta” która samym staje się kopalnią wiedzy dla kolejnych uczestników poszczególnych procesów zachodzących w jednostkach medycznych. LAB-BIT Szpital bazując na posiadanych zasobach jednostki (personel medyczny, dostępne pomieszczenia, posiadany sprzęt, zakontraktowane świadczenia), przyjętym modelu biznesowym, strukturze organizacyjnej, polityce działania wspomaga następujące procesy:

  • rejestracja pacjenta,
  • rezerwacja terminu,
  • leczenie pacjenta,
  • rozliczenie z płatnikami,
  • komunikacja wewnętrzna,
  • współdziałanie z innymi systemami działającymi w jednostce

Najważniejszą funkcją programu w rejestracji pacjenta jest maksymalne skrócenie czasu zebrania podstawowych danych osobowych, ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędu w momencie zbierania danych osobowych.

Przedmiotowa rejestracja może odbywać się centralnie lub w rozproszeniu, zdalnie przez internet, za pośrednictwem call center lub podmiotów zewnętrznych z którymi współpracuje jednostka. Dowolnie konfigurowalne formularze pozwalają dokładnie określić jakie dane są oczekiwane, które są obligatoryjne bez których nie będzie zatwierdzić rejestracji, które mogą być uzupełnione w późniejszym okresie (np. skierowanie), dane które będą profilowały pacjenta, które pozwolą utrzymywać kontakt z pacjentem podczas leczenia i po jego zakończeniu, wymagane przez płatników itp.

Rezerwacja terminu jest procesem wspomagającym zarządzanie posiadanymi zasobami w postaci „miejsca” i zasobów ludzkich i ich wykorzystaniem w czasie.

W zależności od struktury organizacyjnej definiuje się miejsca wykonywani usług medycznych, przypisuje się im określone cechy i funkcji będące wyznacznikiem do zwiększenia efektywności i indywidualizacji oferty.

W ramach procesu Rezerwacji terminu poszczególne miejsca wykonywania usług medycznych łączy się z posiadanymi zasobami ludzkimi. Taki kształt pozwala zarządzającym na określenie stopnia wykorzystania posiadanych zasobów, znajdowanie „wąskich gardeł”, ukrytych rezerw, planowanie i kształtowanie polityki obsługi pacjenta. Pozwala na przygotowanie indywidualnych ofert dla kontrahentów uwzględniających ich oczekiwania.

Poza wszelką dyskusją pozostaje fakt, usprawnienia pracy do tej pory dokonywanej ręcznie, przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych itp.

Program pozwala na pełną kontrolę nad procesem. Umożliwia dowolnie zmienianie terminów, przenoszenie pacjenta między jednostkami, tworzyć kolejki na terminy i usługi dla których nie przypisano jeszcze zasobów.

Proces przyjmowania Pacjenta może zostać powiązany z obsługą rozliczenia z usługi medyczne.

Leczenie pacjenta jest procesem który obejmuje wszystkie czynności wykonywane przy pacjencie podczas realizacji usług medycznych.

Od poradni ambulatoryjnych, izby przyjęć, przez konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, zabiegi rehabilitacyjne po specjalistyczne procedury medyczne i operacje.

Ma za zadanie usprawnić pracę personelu medycznego tak, aby maksymalnie skrócić czas poświęcany na „część administracyjna” związana z realizacją kontraktów, a wydłużyć czas poświęcony pacjentowi co jest jednoznaczne z podniesieniem jakości usług.

W programie w zależności od specyfiki procesu leczenia zastosowano szereg specjalistycznych formularzy zbierających dane medyczne, które są niezbędne podczas aktualnego leczenia jak i będą bazą wiedzy w kolejnych kontaktach z pacjentem.

Posiadając całą wiedzę historyczną można racjonalizować czas potrzebny na zdiagnozowanie i podjęcie stosownego leczenia. Cała gama narzędzi w postaci podpowiedzi, szablonów (samodzielnie tworzonych), odnośników pozwala na zindywidualizowanie lub jeśli jest taka potrzeba standaryzacji informacji.

Struktura gromadzonych danych pozwala w przyszłości zintegrować informacje o pacjencie z tworzonymi centralnie rejestrami i bazami.

Możliwość dodawania dowolnej ilości formularzy może w bardzo szybki sposób zabezpieczyć oczekiwanie co do dokumentowania realizacji usług medycznych.

Zebrane informacje podczas Procesu Leczenia są dostępne przy kartotece pacjenta co ewidentnie skraca czas poszukiwania potrzebnych danych po różnych modułach.

Ważny dla funkcjonowania jednostki jest proces Rozliczenie z płatnikiem. Program w całości zabezpiecza ten proces.

Zaczyna się od zebrania danych o pacjentach poprzez potwierdzenie wykonanych procedur do przygotowania danych do przekazania płatnikowi.

Posiadamy doświadczenie w modelowaniu tego procesu pod rozliczenia z różnymi płatnikami. Począwszy od NFZ, przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z pakietami ubezpieczeń zdrowotnych, firmy z abonamentami na usług zdrowotne po odpowiedniki polskiego NFZ w Niemczech i Irlandii .

W przypadku NFZ program podpowiada, biorąc pod uwagę zdiagnozowany przypadek, zestaw procedur, których wykonanie i prawidłowe zakwalifikowanie spowoduje wycenę świadczenia na najwyższym możliwym poziomie. Zaszyte mechanizmy kontrolne pozwalają w każdej chwili sprawdzić poprawność zgromadzonych danych, wskazać miejsca potencjalnych pomyłek lub błędów.

Zarządzanie kontrahentami pozwala na tworzenie indywidualnych cenników (wewnętrznych i zewnętrznych), pakietów świadczeń, programów lojalnościowych oraz programów zdrowotnych.

Zebrane podczas niniejszego procesu dane pozwalają na konstrukcję szeregu zestawień i raportów wykorzystywanych w pracy bieżącej jednostki. Pozwalają na planowanie działań i rozliczania wykonań.

W ramach tego procesu wszystkie zestawienia posiadają możliwość eksportu w kilku formatach co pozwala na dokonywanie wielokierunkowych analiz.

Kolejnym ważnym procesem który jest wspomagany programem LAB-BIT jest Komunikacja wewnętrzna. Za pośrednictwem programu można zarządzać treściami i ich dystrybucją.

W strukturach rozproszonych pozwala przesyłać komunikaty, zarządzenia, ostrzeżenia i informacje do określonego grona użytkowników. Podczas logowania lub będąc zalogowanym użytkownik otrzymuje określone treści (np. lekarz prowadzący otrzymuje informacje o wyniku zleconego badania laboratoryjnego), które w zależności od potrzeb może wymagać interakcji (np. potwierdzenia przeczytania).

Wydzielony też jest system publikacji artykułów naukowych, treści szkoleniowych itp. z oznaczeniem terminu ukazywania, czasu dostępu, grup użytkowników.

Oczywiście program w ramach realizacji procesu Współdziałanie z innymi systemami działającymi w jednostce komunikuje się za pośrednictwem protokołu HL7 i DICOM.

Interfejsem użytkownika jest przeglądarka stron www. Polecanymi przez nas przeglądarkami (ze względu na optymalizacje współdziałania z oprogramowanie LAB-BIT Przychodnia) są Mozilla Firefox oraz Google Chrom.