Krzysztof #Prezes Zarządu #CEO
krzysztof.warachim@lab-bit.com.pl
Sławomir #Wiceprezes Zarządu #CFO
slawomir.neumann@lab-bit.com.pl
Specjalista w zakresie procesów biznesowych. Pracował na stanowiskach obsługi klientów korporacyjnych w sektorze bankowym. Dyrektor Regionalny ds Sprzedaży i Rozwoju sieci agencji finansowych. Dyrektor Finansowy w spółce handlowej. Dyrektor Zarządzający projektami na poziomie start-up w branży farmaceutycznej i dystrybucyjnej. Doradca Finansowy i Konsultant procesów biznesowych współpracujący z funduszami inwestycyjnymi.
Wiceprezes Zarządu LAB-BIT Software S.A. odpowiedzialny za sprzedaż i finanse.
Zarząd LAB-BIT Software S.A.